Door vraaggestuurd te ventileren wordt met het ventilatiesysteem een hoger comfortniveau bereikt, tegen zo min mogelijk kosten en inspanningen. Dus minder kuubs, meer kwaliteit. Zone-regelingen en slimme aansturingen zijn belangrijke trends bij balansventilatie.

Vraaggestuurd ventileren

7
6

Sensoren

Er zijn verschillende soorten sensoren die per gebruiksruimte geplaatst kunnen worden. Zo zijn er vochtsensoren, CO2-sensoren en VOC-sensoren die de luchtkwaliteit meten. Maar er zijn ook systemen die werken op een tijdklok zonder sensoren, of bijvoorbeeld een handschakelaar.

Slaapkamer

De slaapkamer is qua luchtkwaliteit onderschat. Twee mensen produceren met gemak zoveel CO2 dat de concentratie 2500 ppm wordt in een nacht. Dat is 2x de grenswaarde voor een klaslokaal.

1
3
4
7
6
5
5
4
3
2
2
1

Zonering

Doorgaans wordt het huis opgedeeld in een woonzone en een slaapzone. Het voordeel hiervan is dat je precies daar kunt ventileren, waar je je op dat moment bevindt.

Schimmel

Ruim 1,5 miljoen woningen in Nederland hebben te maken met vocht- en schimmelproblemen. Deze zijn vaak het gevolg van een slecht geventileerd huis.

Kleppensturing

De ventilatiehoeveelheid in een ruimte wordt geregeld door kleppen die door sensoren worden aangestuurd. Deze kleppen kunnen in het inblaasventiel zitten, in het kanaal of in de wtw-unit. Als de kleppen in de kanalen of wtw-units zitten, moeten de ventielen elk een individueel kanaal hebben.

Lager debiet

Een wtw-unit kan door zonering met een lager debiet draaien, en toch voldoende ventileren. Hij is daardoor stiller en energiezuiniger.

Wat is de 70%-regeling?

Het Bouwbesluit vereist dat een centraal ventilatiesysteem in staat moet zijn om elk verblijfsgebied te ventileren. Bij een woonfunctie met meer dan één verblijfsgebied moet gelijktijdig 70 procent van de in het Bouwbesluit vereiste hoeveelheid van alle verblijfsgebieden worden geventileerd. De eisen uit het Bouwbesluit zijn minimale eisen: meer mag altijd.

Door vraaggestuurd te ventileren wordt met het ventilatiesysteem een hoger comfortniveau bereikt, tegen zo min mogelijk kosten en inspanningen. Dus minder kuubs, meer kwaliteit. Zone-regelingen en slimme aansturingen zijn belangrijke trends bij balansventilatie.

Vraaggestuurd ventileren

Rondom Rensa

Lees het laatste nieuws over Rensa en onze fabrikanten in het Rondom Rensa magazine.
Volledig scherm