Shirley van Huet, commercieel medewerker binnendienst Albrand

DE VISIE VAN ALBRAND

“We leggen alles
vast wat niet meer zichtbaar is”

Albrand heeft het programma Snagstream geïmplementeerd

Het kantoor van Albrand

Met een nieuwe digitale tool legt Albrand precies vast hoe de vloerverwarming is aangelegd. Daarmee focust Albrand op kwaliteit. Ook is Albrand hiermee volledig klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waarin alles wat niet meer zichtbaar is met foto’s moet worden vastgelegd in een dossier.

Een vloerverwarmingssysteem verdwijnt volledig uit het zicht bij het aanbrengen van een dekvloer. Als er later storingen zijn of lekkages, is het daardoor lastig om de exacte oorzaak te achterhalen. “In de praktijk maakten we op verzoek al foto’s van het aangelegde systeem, maar het is altijd lastig om een serie foto’s te koppelen aan de juiste plek”, zegt commercieel manager Jeroen Curré van Albrand. Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) binnenkort dan toch echt in werking zal treden, wordt het steeds belangrijker om foto’s van gemaakt werk wel aan exacte locaties te kunnen koppelen. “Alles wat niet zichtbaar is, moet straks met foto’s worden vastgelegd.''

Snagstream

Om op de goede manier foto’s te maken en te ordenen, heeft Albrand het programma Snagstream geïmplementeerd. Het is inmiddels succesvol toegepast bij een aantal grotere werken die door Albrands montagebedrijf Montageland zijn uitgevoerd. Shirley van Huet, commercieel medewerker binnendienst, gaat dit de komende tijd verder uitrollen, vanaf de grote werken tot en met de particuliere woning. Daarmee is Albrand dan ruim op tijd voorbereid op wat de Wkb vanaf 1 januari 2024 gaat eisen. Van Huet ziet de eis van de Wkb niet als een extra administratieve werklast, maar ziet duidelijk voordelen in de nieuwe werkwijze. “We beschikken hiermee over duidelijke documenten waarin nauwkeurig is vastgelegd wat we geleverd hebben. Mocht er bijvoorbeeld discussie zijn over de warmteafgifte, dan kun je precies achterhalen wat de hart op hart afstand is van de leidingen. We hebben nu die bewijslast, zoals de Wkb die ook vereist.''

“Aan de voorkant steken we er nu meer tijd in, maar voorheen waren we aan de achterzijde juist veel tijd kwijt aan het uitzoeken van welke foto van welke plek was. Vooral als er een hele serie foto’s via Whatsapp verstuurd was, zoals vaak gebeurde.”

Foto’s en tekeningen

Voor deze nieuwe digitale werkwijze voert Albrand elk project in op Snagstream. Van seriematige woningbouw, appartementencomplexen, utiliteitsgebouwen, particuliere nieuwbouw etc. Daar worden de ontwerptekeningen aan de betreffende kavels, appartementen en ruimtes gekoppeld. De monteurs van Montageland beschikken over een app op hun telefoon, met daarin het projectdeel van het programma. Zij geven na afronding van het werk in de app aan of de montage conform verlegtekening is uitgevoerd. Zo niet, dan worden de redenen van afwijken aangegeven en kan worden gevraagd om de juiste revisietekening.

De monteur vult tevens een opleverdocument in, dat zo veel mogelijk vooraf ingevuld is. Daarop geeft hij onder meer aan of de installatie is afgeperst en of dat met lucht of water is gedaan. Hij levert daarbij een foto van de manometer met de juiste druk. Vervolgens maakt hij foto’s van de verdeler en van de gelegde vloerverwarming. Het maken van de foto’s gebeurt op een gestandaardiseerde wijze en de foto’s worden automatisch aan de betreffende ruimte gekoppeld.

Het ingevulde dossier wordt bij Albrand op kantoor verder verwerkt en vervolgens doorgestuurd naar de klant, oftewel de installateur die de opdracht heeft gegeven om de vloerverwarming aan te leggen.

Kwaliteit

De nieuwe werkwijze is volgens Curré een belangrijke aanvulling op het dienstenpakket van Albrand. “Wij leveren vloerverwarming, maar maken ook verlegplannen en kunnen de montage uitvoeren met Montageland. Installateurs kunnen zo een totaal project bij ons neerleggen. En nu krijgen ze er ook een compleet opleverdossier bij. De werkwijze helpt ons om goed werk te maken en draagt bij aan kwaliteitsverbetering. En we leggen dat nu dus ook vast en hebben het hele project heel goed gedocumenteerd.”

De app met daarin het projectdeel van het programma

Volle focus op renovatie bij DUCO

DE VISIE VAN ALBRAND

Een vloerverwarmingssysteem verdwijnt volledig uit het zicht bij het aanbrengen van een dekvloer. Als er later storingen zijn of lekkages, is het daardoor lastig om de exacte oorzaak te achterhalen. “In de praktijk maakten we op verzoek al foto’s van het aangelegde systeem, maar het is altijd lastig om een serie foto’s te koppelen aan de juiste plek”, zegt commercieel manager Jeroen Curré van Albrand. Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) binnenkort dan toch echt in werking zal treden, wordt het steeds belangrijker om foto’s van gemaakt werk wel aan exacte locaties te kunnen koppelen. “Alles wat niet zichtbaar is, moet straks met foto’s worden vastgelegd.''

Snagstream

Om op de goede manier foto’s te maken en te ordenen, heeft Albrand het programma Snagstream geïmplementeerd. Het is inmiddels succesvol toegepast bij een aantal grotere werken die door Albrands montagebedrijf Montageland zijn uitgevoerd. Shirley van Huet, commercieel medewerker binnendienst, gaat dit de komende tijd verder uitrollen, vanaf de grote werken tot en met de particuliere woning. Daarmee is Albrand dan ruim op tijd voorbereid op wat de Wkb vanaf 1 januari 2024 gaat eisen. Van Huet ziet de eis van de Wkb niet als een extra administratieve werklast, maar ziet duidelijk voordelen in de nieuwe werkwijze. “We beschikken hiermee over duidelijke documenten waarin nauwkeurig is vastgelegd wat we geleverd hebben. Mocht er bijvoorbeeld discussie zijn over de warmteafgifte, dan kun je precies achterhalen wat de hart op hart afstand is van de leidingen. We hebben nu die bewijslast, zoals de Wkb die ook vereist.''

“Aan de voorkant steken we er nu meer tijd in, maar voorheen waren we aan de achterzijde juist veel tijd kwijt aan het uitzoeken van welke foto van welke plek was. Vooral als er een hele serie foto’s via Whatsapp verstuurd was, zoals vaak gebeurde.”

Foto’s en tekeningen

Voor deze nieuwe digitale werkwijze voert Albrand elk project in op Snagstream. Van seriematige woningbouw, appartementencomplexen, utiliteitsgebouwen, particuliere nieuwbouw etc. Daar worden de ontwerptekeningen aan de betreffende kavels, appartementen en ruimtes gekoppeld. De monteurs van Montageland beschikken over een app op hun telefoon, met daarin het projectdeel van het programma. Zij geven na afronding van het werk in de app aan of de montage conform verlegtekening is uitgevoerd. Zo niet, dan worden de redenen van afwijken aangegeven en kan worden gevraagd om de juiste revisietekening.

De monteur vult tevens een opleverdocument in, dat zo veel mogelijk vooraf ingevuld is. Daarop geeft hij onder meer aan of de installatie is afgeperst en of dat met lucht of water is gedaan. Hij levert daarbij een foto van de manometer met de juiste druk. Vervolgens maakt hij foto’s van de verdeler en van de gelegde vloerverwarming. Het maken van de foto’s gebeurt op een gestandaardiseerde wijze en de foto’s worden automatisch aan de betreffende ruimte gekoppeld.

Het ingevulde dossier wordt bij Albrand op kantoor verder verwerkt en vervolgens doorgestuurd naar de klant, oftewel de installateur die de opdracht heeft gegeven om de vloerverwarming aan te leggen.

Kwaliteit

De nieuwe werkwijze is volgens Curré een belangrijke aanvulling op het dienstenpakket van Albrand. “Wij leveren vloerverwarming, maar maken ook verlegplannen en kunnen de montage uitvoeren met Montageland. Installateurs kunnen zo een totaal project bij ons neerleggen. En nu krijgen ze er ook een compleet opleverdossier bij. De werkwijze helpt ons om goed werk te maken en draagt bij aan kwaliteitsverbetering. En we leggen dat nu dus ook vast en hebben het hele project heel goed gedocumenteerd.”

Met een nieuwe digitale tool legt Albrand precies vast hoe de vloerverwarming is aangelegd. Daarmee focust Albrand op kwaliteit. Ook is Albrand hiermee volledig klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waarin alles wat niet meer zichtbaar is met foto’s moet worden vastgelegd in een dossier.

Rondom Rensa

Lees het laatste nieuws over Rensa en onze fabrikanten in het Rondom Rensa magazine.
Volledig scherm