INSTALLATIETREND

Alles-in-een-frame

Klik hier voor meer informatie over SKIDS.

Indien het antwoord ja is, volgt de finetuning van het 3D-model en de ontwikkeling van een prototype. Is het prototype akkoord? Dan wordt het definitieve as-built model vastgelegd voor serieproductie en volgt de definitieve prijsopgave voor een serie.

In de oriëntatiefase worden de wensen besproken ten aanzien van de functionaliteit van de installatie. Ook wordt gekeken naar de maximale afmetingen en de mate van hijsbaarheid. Op basis daarvan wordt een eerste 3D-model geëngineerd en een prijsopgave gemaakt. Dan volgt de belangrijkste vraag: is het economisch haalbaar om het SKID in serie te produceren voor het beoogde project?

Hoe wordt een SKID klantspecifiek ontworpen?

Zekerheid 2: Minder werkvoorbereiding

Je kunt een gestandaardiseerde  SKID bestellen, of een maatwerk SKID door Rensa laten ontwerpen. Voorraad, productie en transport gebeuren worden gecoördineerd en op elkaar afgestemd door Rensa Techniek. Dat betekent minder werkvoorbereiding en op de bouw minder sturing van monteurs door de uitvoerder, omdat de werkzaamheden minder complex worden. Het ontwerp en het principe- en aansluitschema worden ook door Rensa verzorgd.

De techniek wordt complexer en het aantal vakmensen daalt. De toch al strakke planningen in de bouw veranderen bovendien nogal eens. De gehele installatiebranche is op zoek naar oplossingen die het werk sneller, flexibeler, makkelijker en vooral ook minder complex maken. 

De installateur die enerzijds kosten bespaart door sneller te werken en anderzijds door minder fouten te maken, is spekkoper. Met een SKID installeer je in een kortere tijd een kwalitatief hoogwaardige installatie, waarin de kans op faalkosten nihil is. SKIDbouw is prefabricage van de bovenste plank. Wij leggen je uit welke zeven zekerheden SKIDbouw de installateur biedt.

Zekerheid 1: Eenvoudig bestelproces

Niets zo vervelend als fouten in de bestelling omdat bepaalde onderdelen niet compatibel zijn of gewoonweg vergeten worden. Een SKID bestel je als een enkel artikel. Daardoor kost het inkoopproces minder tijd. Bovendien is de kans op een fout in de bestelling minimaal, want je hoeft geen losse onderdelen te bestellen. Je hebt uiteraard een vrije keuze in het merk en type van de warmtepomp. Rensa zorgt voor de juiste selectie van het fabricaat en type appendages en overige componenten.

Zekerheid 3: Logistieke efficiëntie

Bouwplaatslogistiek is bij uitstek een punt waarop veel installatiebedrijven verbeteringen zouden willen zien. Logisch, want een efficiënte bouwplaatslogistiek heeft directe invloed op montagetijden en faalkosten. Alle tijd die een monteur niet kwijt is aan het verzamelen (of zelfs zoeken) en uitpakken van materialen, kan hij aan de daadwerkelijke montage besteden. Doordat de SKIDs just-in-time geleverd worden, is de kans op beschadiging op de bouwplaats minimaal. Het frame wordt uitgevoerd met  speciale hijsogen, waardoor hij  gemakkelijk te hijsen is en naar de juiste woning te takelen. De SKID is daarvoor voorzien van een hijscertificaat Ook prettig: een SKID wordt verpakkingsarm geleverd, wat ook manuren en geld bespaart ten aanzien van het afvoeren van afval.

Zekerheid 4: Tijdsbesparing montage

De SKID bestaat uit een warmtepomp waaraan de verschillende benodigde appendages worden samengebouwd voor het  verwarming-/koel afgifte systeem, koud- en warmtapwater en de leidingen ten behoeve van de bron. De SKID wordt  na het assembleren meteen afgeperst, om op lekdichtheid te controleren. Voor de koppeling aan de gebouwgebonden installatie hoeft de monteur alleen nog de hydraulische en elektrische aansluiting te doen. Waar de installatie van een warmtepompinstallatie al gauw 24 tot 32 uur in beslag neemt, is een SKID in een halve dag te plaatsen. Zo kunnen meer woningen in minder tijd opgeleverd worden.


SKID Warmtepomp combi brine/water – een gestandaardiseerd SKID

In het centrum van Delfzijl wordt in de tweede helft van 2023 het nieuwbouwcomplex Wonen met een PLUS afgerond. Het project bestaat uit zeventig huurappartementen en acht koopappartementen. Het complex, dat is ontworpen voor jong en oud tezamen, is aangesloten op een collectief grondgebonden bodemsysteem. Deze bodembron voorziet elk appartement van warmte voor diens brine/water-warmtepomp. Installateur Damstra kreeg de opdracht de installaties voor het complex te verzorgen. Zij zochten daarvoor de samenwerking op met Rensa Verwarming en Ventilatie. De SKID die de samenwerkende partijen voor dit project engineerden, heeft Rensa nu gestandaardiseerd en is naast de maatwerkoplossingen te bestellen bij Rensa. Hoogwaardige producten en installatietechniek van de hoogste kwaliteit in een compact en hijsbaar frame. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Onder aan deze pagina zie je de SKID afgebeeld.

Zekerheid 5: Faalkostenreductie

Voordat een SKID in serie geproduceerd wordt, wordt er een prototype bedacht en getest. Eventuele valkuilen en risico’s worden zo in een vroeg stadium opgespoord. Hierdoor kom je op de bouw niet voor verrassingen te staan, wat extra kosten en vertraging oplevert. Omdat de gehele installatie gemonteerd en afgeperst geleverd wordt, is de kans op installatiefouten minimaal.

Zekerheid 6: Eenheid geborgd

Een SKID wordt gebouwd volgens het principeschema dat zorgvuldig uitgewerkt wordt in de ontwerpfase van de SKID. Hierin wordt de demarcatie en de functionaliteit vastgelegd. Daardoor kun je eenheid in uiterlijk en in kwaliteit garanderen richting de opdrachtgever, ongeacht welke monteur het systeem op de bouw installeert. Bijkomend voordeel: een SKID wordt in een geconditioneerde ruimte geassembleerd. Weersomstandigheden en andere externe factoren bieden dus geen bedreiging meer.

Zekerheid 7: Toegankelijke installatie

Installaties worden doorgaans groter, maar de technische ruimte waarin deze terecht komt wil men logischerwijs klein houden. Het frame waarin de installatie geassembleerd wordt, is zo compact mogelijk ontworpen. Hierdoor neemt een SKID minder vloeroppervlakte in beslag dan een reguliere warmtepompinstallatie. Tijdens het ontwerpproces wordt goed gekeken naar de exploitatie van de installatie. De toegankelijkheid van de installatie wordt gewaarborgd zodat service en onderhoud goed mogelijk zijn gedurende de levensduur van de installatie. Ook wordt de installatie voorzien van makkelijk bereikbare service afsluiters voor toekomstig onderhoud. Bovendien is een SKID een flexibele opstelling die niet gemonteerd hoeft te worden aan de achterwand. Daardoor zijn toekomstige aanpassingen gemakkelijk te realiseren.

DE ZEVEN ZEKERHEDEN VAN EEN SKID

Alles-in-een-frame

INSTALLATIETREND

Indien het antwoord ja is, volgt de finetuning van het 3D-model en de ontwikkeling van een prototype. Is het prototype akkoord? Dan wordt het definitieve as-built model vastgelegd voor serieproductie en volgt de definitieve prijsopgave voor een serie.

In de oriëntatiefase worden de wensen besproken ten aanzien van de functionaliteit van de installatie. Ook wordt gekeken naar de maximale afmetingen en de mate van hijsbaarheid. Op basis daarvan wordt een eerste 3D-model geëngineerd en een prijsopgave gemaakt. Dan volgt de belangrijkste vraag: is het economisch haalbaar om het SKID in serie te produceren voor het beoogde project?

Hoe wordt een SKID klantspecifiek ontworpen?

Zekerheid 7: Toegankelijke installatie

Installaties worden doorgaans groter, maar de technische ruimte waarin deze terecht komt wil men logischerwijs klein houden. Het frame waarin de installatie geassembleerd wordt, is zo compact mogelijk ontworpen. Hierdoor neemt een SKID minder vloeroppervlakte in beslag dan een reguliere warmtepompinstallatie. Tijdens het ontwerpproces wordt goed gekeken naar de exploitatie van de installatie. De toegankelijkheid van de installatie wordt gewaarborgd zodat service en onderhoud goed mogelijk zijn gedurende de levensduur van de installatie. Ook wordt de installatie voorzien van makkelijk bereikbare service afsluiters voor toekomstig onderhoud. Bovendien is een SKID een flexibele opstelling die niet gemonteerd hoeft te worden aan de achterwand. Daardoor zijn toekomstige aanpassingen gemakkelijk te realiseren.

Zekerheid 6: Eenheid geborgd

Een SKID wordt gebouwd volgens het principeschema dat zorgvuldig uitgewerkt wordt in de ontwerpfase van de SKID. Hierin wordt de demarcatie en de functionaliteit vastgelegd. Daardoor kun je eenheid in uiterlijk en in kwaliteit garanderen richting de opdrachtgever, ongeacht welke monteur het systeem op de bouw installeert. Bijkomend voordeel: een SKID wordt in een geconditioneerde ruimte geassembleerd. Weersomstandigheden en andere externe factoren bieden dus geen bedreiging meer.

SKID Warmtepomp combi brine/water – een gestandaardiseerd SKID

In het centrum van Delfzijl wordt in de tweede helft van 2023 het nieuwbouwcomplex Wonen met een PLUS afgerond. Het project bestaat uit zeventig huurappartementen en acht koopappartementen. Het complex, dat is ontworpen voor jong en oud tezamen, is aangesloten op een collectief grondgebonden bodemsysteem. Deze bodembron voorziet elk appartement van warmte voor diens brine/water-warmtepomp. Installateur Damstra kreeg de opdracht de installaties voor het complex te verzorgen. Zij zochten daarvoor de samenwerking op met Rensa Verwarming en Ventilatie. De SKID die de samenwerkende partijen voor dit project engineerden, heeft Rensa nu gestandaardiseerd en is naast de maatwerkoplossingen te bestellen bij Rensa. Hoogwaardige producten en installatietechniek van de hoogste kwaliteit in een compact en hijsbaar frame. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Onder aan deze pagina zie je de SKID afgebeeld.

Zekerheid 5: Faalkostenreductie

Voordat een SKID in serie geproduceerd wordt, wordt er een prototype bedacht en getest. Eventuele valkuilen en risico’s worden zo in een vroeg stadium opgespoord. Hierdoor kom je op de bouw niet voor verrassingen te staan, wat extra kosten en vertraging oplevert. Omdat de gehele installatie gemonteerd en afgeperst geleverd wordt, is de kans op installatiefouten minimaal.

Zekerheid 4: Tijdsbesparing montage

De SKID bestaat uit een warmtepomp waaraan de verschillende benodigde appendages worden samengebouwd voor het  verwarming-/koel afgifte systeem, koud- en warmtapwater en de leidingen ten behoeve van de bron. De SKID wordt  na het assembleren meteen afgeperst, om op lekdichtheid te controleren. Voor de koppeling aan de gebouwgebonden installatie hoeft de monteur alleen nog de hydraulische en elektrische aansluiting te doen. Waar de installatie van een warmtepompinstallatie al gauw 24 tot 32 uur in beslag neemt, is een SKID in een halve dag te plaatsen. Zo kunnen meer woningen in minder tijd opgeleverd worden.


Zekerheid 3: Logistieke efficiëntie

Bouwplaatslogistiek is bij uitstek een punt waarop veel installatiebedrijven verbeteringen zouden willen zien. Logisch, want een efficiënte bouwplaatslogistiek heeft directe invloed op montagetijden en faalkosten. Alle tijd die een monteur niet kwijt is aan het verzamelen (of zelfs zoeken) en uitpakken van materialen, kan hij aan de daadwerkelijke montage besteden. Doordat de SKIDs just-in-time geleverd worden, is de kans op beschadiging op de bouwplaats minimaal. Het frame wordt uitgevoerd met  speciale hijsogen, waardoor hij  gemakkelijk te hijsen is en naar de juiste woning te takelen. De SKID is daarvoor voorzien van een hijscertificaat Ook prettig: een SKID wordt verpakkingsarm geleverd, wat ook manuren en geld bespaart ten aanzien van het afvoeren van afval.

Zekerheid 1: Eenvoudig bestelproces

Niets zo vervelend als fouten in de bestelling omdat bepaalde onderdelen niet compatibel zijn of gewoonweg vergeten worden. Een SKID bestel je als een enkel artikel. Daardoor kost het inkoopproces minder tijd. Bovendien is de kans op een fout in de bestelling minimaal, want je hoeft geen losse onderdelen te bestellen. Je hebt uiteraard een vrije keuze in het merk en type van de warmtepomp. Rensa zorgt voor de juiste selectie van het fabricaat en type appendages en overige componenten.

De techniek wordt complexer en het aantal vakmensen daalt. De toch al strakke planningen in de bouw veranderen bovendien nogal eens. De gehele installatiebranche is op zoek naar oplossingen die het werk sneller, flexibeler, makkelijker en vooral ook minder complex maken. 

De installateur die enerzijds kosten bespaart door sneller te werken en anderzijds door minder fouten te maken, is spekkoper. Met een SKID installeer je in een kortere tijd een kwalitatief hoogwaardige installatie, waarin de kans op faalkosten nihil is. SKIDbouw is prefabricage van de bovenste plank. Wij leggen je uit welke zeven zekerheden SKIDbouw de installateur biedt.

Zekerheid 2: Minder werkvoorbereiding

Je kunt een gestandaardiseerde  SKID bestellen, of een maatwerk SKID door Rensa laten ontwerpen. Voorraad, productie en transport gebeuren worden gecoördineerd en op elkaar afgestemd door Rensa Techniek. Dat betekent minder werkvoorbereiding en op de bouw minder sturing van monteurs door de uitvoerder, omdat de werkzaamheden minder complex worden. Het ontwerp en het principe- en aansluitschema worden ook door Rensa verzorgd.

DE ZEVEN ZEKERHEDEN VAN EEN SKID

Rondom Rensa

Lees het laatste nieuws over Rensa en onze fabrikanten in het Rondom Rensa magazine.
Volledig scherm